Ceramological defect Blog

0

РЕЦЕНЗІЯ: Регіональні відмінності традиційної кераміки Лівобережної України

Сергій Сватковський // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2014. – № 1. – С. 122-126. У «Віснику Національної академії керівних кадрів...

0

РЕЦЕНЗІЯ: Дибинецька керамічна скульптура гончарів Тарасенків

Руденко Олександра. Дибинецька керамічна скульптура гончарів Тарасенків (друга половина ХХ століття) / Олександра Руденко // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць. – К. : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2014. – Вип....

0

РЕЦЕНЗІЯ: Глиняний друшляк у культурі харчування українців: форма і призначення

Щербань Олена. Глиняний друшляк у культурі харчування українців: форма і призначення / Олена Щербань // Народознавчі зошити. – 2013. – № 6. – С. 1033-1039. Темою статті, за версією автора, є дослідження форми й...

0

РЕЦЕНЗІЯ: Торгівельна діяльність селян у другій половині ХІХ ст.

Шеліхова В. В. Торгівельна діяльність селян у другій половині ХІХ ст. / В. В. Шеліхова // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць. – Київ – Глухів : Центр пам’яткознавства НАН України і...

0

РЕЦЕНЗІЯ: Розвиток гончарних промислів на території Східної Слобожанщини

Подрєз Ю. В. Розвиток гончарних промислів на території Східної Слобожанщини та участь у них українського етнічного населення (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / Ю. В. Подрєз // Сумська старовина. – 2013. –...

0

РЕЦЕНЗІЯ: Композиційні особливості керамічних мисок Полтавщини

Паславська Людмила. Композиційні особливості керамічних мисок Полтавщини кінця ХІХ – початку ХХ століття / Людмила Паславська // Мистецтвознавчі записки. – К. : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2013. – Вип. 24. –...

0

РЕЦЕНЗІЯ: Керамічні миски Київщини

Паславська Людмила. Керамічні миски Київщини кінця ХІХ – початку ХХ століття у контексті української народної художньої культури / Людмила Паславська // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. –...

0

РЕЦЕНЗІЯ: Глиняний чайник в культурі харчування українців

Щербань Олена. Глиняний чайник в культурі харчування українців // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Львів: Львівська національна академія мистецтв, 2012. – Вип. 23. – С.327-334. Стаття постає наочним прикладом мистецтва керамологічних фальсифікацій. Очевидно,...

0

РЕЦЕНЗІЯ: Українська професійна кераміка першої половини ХХ ст.

Лупій Світлана. Українська професійна кераміка першої половини ХХ ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Львів: Львівська національна академія мистецтв, 2012. – Вип.23. – С.181-201. Якщо в минулі роки до нікчемних публікацій потрапляли...