Tagged: Сватковський Сергій

0

РЕЦЕНЗІЯ: Гончарство в етносоціальній системі Лівобережної України

Сергій Сватковський // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. – К. : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2014. – Вип. ХХХІІ. – С. 143-150. Стаття Сергія...

0

РЕЦЕНЗІЯ: Регіональні відмінності традиційної кераміки Лівобережної України

Сергій Сватковський // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2014. – № 1. – С. 122-126. У «Віснику Національної академії керівних кадрів...