Category: Публікації за 2013 рік

Всі публікації та рецензії на публікації з нікчемними керамологічними сюжетами за 2013 рік

0

РЕЦЕНЗІЯ: Глиняний друшляк у культурі харчування українців: форма і призначення

Щербань Олена. Глиняний друшляк у культурі харчування українців: форма і призначення / Олена Щербань // Народознавчі зошити. – 2013. – № 6. – С. 1033-1039. Темою статті, за версією автора, є дослідження форми й...

0

РЕЦЕНЗІЯ: Торгівельна діяльність селян у другій половині ХІХ ст.

Шеліхова В. В. Торгівельна діяльність селян у другій половині ХІХ ст. / В. В. Шеліхова // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць. – Київ – Глухів : Центр пам’яткознавства НАН України і...

0

РЕЦЕНЗІЯ: Розвиток гончарних промислів на території Східної Слобожанщини

Подрєз Ю. В. Розвиток гончарних промислів на території Східної Слобожанщини та участь у них українського етнічного населення (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / Ю. В. Подрєз // Сумська старовина. – 2013. –...

0

РЕЦЕНЗІЯ: Композиційні особливості керамічних мисок Полтавщини

Паславська Людмила. Композиційні особливості керамічних мисок Полтавщини кінця ХІХ – початку ХХ століття / Людмила Паславська // Мистецтвознавчі записки. – К. : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2013. – Вип. 24. –...

0

РЕЦЕНЗІЯ: Керамічні миски Київщини

Паславська Людмила. Керамічні миски Київщини кінця ХІХ – початку ХХ століття у контексті української народної художньої культури / Людмила Паславська // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. –...