Ceramological defect Blog

0

Новини української археологічної керамології

У соціальній мережі Facebook нещодавно з’явилася сторінка «Українська археологічна керамологія» – офіційна сторінка Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України. Подані в ній матеріали будуть корисні археологам, керамологам, історикам, етнологам, мистецтвознавцям,...

0

АНАТОМІЯ ГОНЧАРСЬКОГО СУПЕРМІФА УКРАЇНИ

Здійснено керамологічний аналіз публікацій на тему творчості подільського гончаря Олександра Ганжі, що побачили світ упродовж 1971-2005 років. Зроблено висновок, що автори частини з них творили фальсифіковані уявлення про буцімто виготовлені Ганжею скульптурні глиняні вироби...

0

Консервація і реставрація гончарських раритетів в Україні

  PDF версія : https://issuu.com/yuriygerasimenko/docs/ukz2-3_12-13_2004 Досліджуються факти первісної консервації та реставрації глиняних виробів за археологічними та етнографічними матеріалами в Україні, становлення української школи реставрації, у тому числі й кераміки. Акцентується увага на важливості своєчасного здійснення...

0

КЕРАМОЛОГІЧНА КРИТИКА: «ОД МОЛДАВАНИНА ДО ФІННА ВСЕ МОВЧИТЬ»

Слово головного редактора 3 (5) • 2002 • Український Керамологічний Журнал Українське слово «критика», як відомо, запозичено від грецького слова kritikh — здатність розрізняти. Словники іншомовних слів вкладають у нього такий зміст: «Розгляд, аналіз...

0

РЕЦЕНЗІЯ: Народна «магія» у виготовленні та побутовому використанні глиняного посуду Наддніпрянщини

Щербань Олена. Народна «магія» у виготовленні та побутовому використанні глиняного посуду Наддніпрянщини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) / Олена Щербань // Народознавчі зошити. – 2015. – № 1. – С. 195-205 Наукова...

0

РЕЦЕНЗІЯ: Політичні зміни як фактор впливу на трансформації орнаментації традиційної кераміки Лівобережної України

Щербань Анатолій. Політичні зміни як фактор впливу на трансформації орнаментації традиційної кераміки Лівобережної України / Анатолій Щербань // Культура України / за ред. В. М. Шейка. – Харків : Харківська державна академія культури, 2015....

0

РЕЦЕНЗІЯ: Орнітоморфні мотиви в оздобленні дибинецької кераміки ХІХ– ХХ століть

Руденко Олександра. Орнітоморфні мотиви в оздобленні дибинецької кераміки ХІХ– ХХ століть / Олександра Руденко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. – К. : Національна академія керівних кадрів...

0

РЕЦЕНЗІЯ: Кераміка в контексті художніх промислів України

Варивончик Анастасія. Кераміка в контексті художніх промислів України / Анастасія Варивончик // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. – К. : Київський національний університет культури і мистецтв, 2015. – Вип. 33. – С....

0

РЕЦЕНЗІЯ: Глиняний посуд у традиційній культурі харчування українців через призму наукового дослідження Варвари Щелоковської

Щербань Олена. Глиняний посуд у традиційній культурі харчування українців через призму наукового дослідження Варвари Щелоковської / Олена Щербань // Народна творчість та етнографія. – 2014. – № 5. – С. 28-34 Публікацію Олени Щербань...

0

РЕЦЕНЗІЯ: Гончарство в етносоціальній системі Лівобережної України

Сергій Сватковський // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. – К. : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2014. – Вип. ХХХІІ. – С. 143-150. Стаття Сергія...